:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: คณะทำงานขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบการประเมินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ระดับพื้นที่ในครัวเรือนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงพื้นที่ต่อเนื่องจากเป็นวันที่สาม เพื่อตรวจสอบ ติดตามและให้คำแนะนำ ทำความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการจัดทำถังขยะเ

28 ต.ค. 2565

รายละเอียด:

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 คณะทำงานขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบการประเมินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ระดับพื้นที่ในครัวเรือนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงพื้นที่ต่อเนื่องจากเป็นวันที่สาม เพื่อตรวจสอบ ติดตามและให้คำแนะนำ ทำความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
*****************************************************
แหล่งที่มาของข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การติดต่อประสานงานสำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โทร.053-976018
สำนักปลัดเทศบาล ต่อ 16
กองสวัสดิการสังคม ต่อ 17
กองช่าง ต่อ 20
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต่อ 21
กองการศึกษา ต่อ 23
กองคลัง ต่อ 24 , 25
เหตุด่วนฉุกเฉิน ต่อ 19 หรือ 053-976620 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
รถการแพทย์ฉุกเฉิน 1669

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร