:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : ชาวประชามีส่วนร่วม ศูนย์รวมความรุ่งเรือง ฟูเฟื่องเรื่องเกษตร ขอบเขตเมืองนักบุญ // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: สำรวจถังขยะเปียกลดโลกร้อน ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตามและให้คำแนะนำ ทำความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 10 หมู่บ้าน

26 ต.ค. 2565

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร