:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เป็นประธานในการประชุมการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566

17 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เป็นประธานในการประชุมการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ร่วมกับ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. และครูโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร