:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: ออกปฏิบัติภารกิจบริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ตัดหญ้า ล้างห้องน้ำ เก็บกวาดขยะและเศษใบไม้แห้ง บริเวณลานออกกำลังกาย ศาลาร่มสัก หน้าสถานีตำรวจภูธรแม่ทา

21 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:

วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ออกปฏิบัติภารกิจบริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ตัดหญ้า ล้างห้องน้ำ เก็บกวาดขยะและเศษใบไม้แห้ง บริเวณลานออกกำลังกาย ศาลาร่มสัก หน้าสถานีตำรวจภูธรแม่ทา หมู่ที่ 3 บ้านศาลาแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร