:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

12 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลทาสบเส้า ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยได้ทำหมันสุนัขและแมวในพื้นที่ จำนวน 32 ตัว (แมว 20 ตัว สุนัข 12 ตัว) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร