:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: ดำเนินการประชุมคัดเลือกผู้แทนหมู่บ้านและผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุข กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทาสบเส้า

21 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ดำเนินการประชุมคัดเลือกผู้แทนหมู่บ้านและผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุข กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทาสบเส้า ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร