:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าพร้อมประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลฯและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร (No Foam) ณ ตลาดสดหล่ายสาย

2 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลทาสบเส้านำโดย นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าพร้อมนายยงยุทธ ทากิจ นายณรงค์ ชัยศักดิ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้าพร้อมนางสุชาพร กันทาธง สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร (No Foam) ณ ตลาดสดหล่ายสาย หมู่ที่ 16 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร