:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: ลงพื้นที่รับบริจาคขยะในหมู่บ้านที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบ ตามการจัดตั้งกองทุนขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566

10 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงพื้นที่รับบริจาคขยะในหมู่บ้านที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบ ตามการจัดตั้งกองทุนขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร