:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: เทศบาลตำบลทาสบเส้า แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ที่ได้ลงทะเบียนขอรับวัคซีนนำสัตว์เลี้ยงของท่านมารับบริการฉีดวัคซีน ตามโครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวัน เวลา และสถานที่ ตามแผนปฏิบัติการให้บริการฉีดวัคซีนที่แนบมาพร้อมนี้

30 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร