:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจรวมทั้งมอบเครื่องดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ประจำด่านชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน และจุดบริการประชาชนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า

11 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2566 นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมนายพิษณุ โภคาพานิช เลขานุการนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจรวมทั้งมอบเครื่องดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ประจำด่านชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน และจุดบริการประชาชนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า
************************************
แหล่งที่มาของข่าว : สำนักปลัดเทศบาล
การติดต่อประสานงานสำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โทร.053-976018
สำนักปลัดเทศบาล ต่อ 16 
กองสวัสดิการสังคม ต่อ 17
กองช่าง ต่อ 20
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต่อ 21
กองการศึกษา ต่อ 23
กองคลัง ต่อ 24 , 25
เหตุด่วนฉุกเฉิน ต่อ 19 หรือ 053-976620 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
รถการแพทย์ฉุกเฉิน 1669
https://www.thasobsao.go.th/

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร