:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: รองนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เป็นประธานเปิดโครงการโรงเรียนเบาหวานวิทยาสาขาโรงพยาบาลเสริมสุขภาพบ้านแม่สะป๊วด ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านแม่สะป๊วด

12 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. นายยงยุทธ ทากิจ รองนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เป็นประธานเปิดโครงการโรงเรียนเบาหวานวิทยาสาขาโรงพยาบาลเสริมสุขภาพบ้านแม่สะป๊วด ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านแม่สะป๊วด หมู่ที่ 2 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ซึ่งโครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทาสบเส้าเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงไม่ให้ป่วยและกลุ่มป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงมีอาการดีขึ้นและไม่มีภาวะแทรกซ้อน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร