:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เป็นประธานในการเปิดการอบรมโครงการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ 2566

19 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เป็นประธานในการเปิดการอบรมโครงการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และผู้ประกอบการร้านค้า/ร้านอาหาร/เลี้ยงสัตว์ ในเขตพื้นที่

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร