:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : ชาวประชามีส่วนร่วม ศูนย์รวมความรุ่งเรือง ฟูเฟื่องเรื่องเกษตร ขอบเขตเมืองนักบุญ // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปี พ.ศ.2565

21 ส.ค. 2565

รายละเอียด:

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 กองการศึกษาเทศบาลตำบลทาสบเส้า ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปี พ.ศ.2565 ซึ่งมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้เหมาะสมกับวัยให้กับผู้ปกครองเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า โดยมีนายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เป็นประธานเปิดการอบรม และกิจกรรมเข้าค่ายเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้เกิดการเรียนรู้และการประเมินพัฒนาการเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร