:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : ชาวประชามีส่วนร่วม ศูนย์รวมความรุ่งเรือง ฟูเฟื่องเรื่องเกษตร ขอบเขตเมืองนักบุญ // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปี 2565

12 ก.ย. 2565

รายละเอียด:

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าพร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลทาสบเส้า และนายณรงค์ ชัยศักดิ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้าพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปี 2565 ของกองการศึกษา เทศบาลตำบลทาสบเส้า ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน การจัดกิจกรรมนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญาและลักษณะนิสัย ให้เหมาะสมตามวุฒิภาวะหรือความพร้อมของเด็กเล็ก สามารถติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : กองการศึกษา เทศบาลตำบลทาสบเส้า

 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร