:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: พิธีปิดงานกีฬาอำเภอแม่ทา

1 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 16.30 น. นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าพร้อมคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมพิธีปิดงานกีฬาสานสัมพันธ์หน่วยงานอำเภอแม่ทา ซึ่งอำเภอแม่ทาเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬา ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลทาสบเส้า
โดยมีนายประกอบ ยอดยา นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานในพิธีปิดงานกีฬาดังกล่าว

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร