:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : ชาวประชามีส่วนร่วม ศูนย์รวมความรุ่งเรือง ฟูเฟื่องเรื่องเกษตร ขอบเขตเมืองนักบุญ // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู่ผ่านกสนวรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

18 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร