:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : ชาวประชามีส่วนร่วม ศูนย์รวมความรุ่งเรือง ฟูเฟื่องเรื่องเกษตร ขอบเขตเมืองนักบุญ // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

3 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

ด้วยจังหวัดลำพูนแจ้งว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำรายละเอียดเพื่อประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองถิ่นให้ประชาชนได้รับรู้สามารถเข้าถึงช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลา เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เทศบาลตำบลทาสบเส้า จึงขอประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร