:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ในพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า ผ่านระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์ (Traffy Fodue)

2 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:

งานนิติการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลทาสบเส้า แจ้งประชาสัมพันธ์การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ในพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ผ่านระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์ (Traffy Fodue) ที่มีความสะดวกในการใช้งาน สามารถรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และติดตามสภาพปัญหาตามเวลาจริง(Real time)จนจบกระบวนการแก้ไข
คำแนะนำในการใช้งาน ระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์ (Traffy Fodue) ปรากฏตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร