:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลทาสบเส้าเรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลทาสบเส้า

15 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_466_57_52_435.pdf