:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: เทศบาลตำบลทาสบเส้า แจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคโดยทั่วกัน

28 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

เทศบาลตำบลทาสบเส้า แจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคโดยทั่วกัน
https://drive.google.com/file/d/1OZqAbU5vWyaG0fqnTAtGNxU7xCYB8oli/view?usp=share_link
เรื่อง ผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

https://drive.google.com/file/d/1yaKJwkelUIY6zMi56kQR8AHrNpxYY391/view?usp=share_link
เรื่อง “บุหรี่ไฟฟ้า”อันตรายและผิดกฏหมาย

https://drive.google.com/file/d/1zfULdQJwpski7tj7grw1vi0iDiwqsEnE/view?usp=share_link
เรื่อง ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจการให้บริการต่อเติมอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ.2566

https://drive.google.com/file/d/11gV5yGIm3qvzrlxvo2aHt18elrWgyHa_/view?usp=share_link
เรื่อง ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2566

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร