:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: สำนักทะเบียนอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน แจ้งเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน

2 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักทะเบียนอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน แจ้งเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 6-7 พฤษภาคม 2566 และในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 13-14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร