:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้ง 7 วันและหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน

2 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

ข่าวประชาสัมพันธ์

  การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้ง 7 วันและหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้รับมอบหมายให้แจ้งแทน ยื่นแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-976637

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร