:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้ดำเนินการสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคให้กับโรงเรียนวัดอรัญญาราม หมู่ที่ 2

7 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้ดำเนินการสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคให้กับโรงเรียนวัดอรัญญาราม หมู่ที่ 2 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อให้บุคลากรและนักเรียนได้มีน้ำใช้ในระหว่างที่น้ำประปาไม่ไหล

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร