:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : ชาวประชามีส่วนร่วม ศูนย์รวมความรุ่งเรือง ฟูเฟื่องเรื่องเกษตร ขอบเขตเมืองนักบุญ // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: เทศบาลตำบลทาสบเส้า สนับสนุนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคตามคำร้องขอ ให้หน่วยบริการประชาชนดอยขุนตาน

8 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลทาสบเส้า สนับสนุนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคตามคำร้องขอ ให้หน่วยบริการประชาชนดอยขุนตาน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร