:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : ชาวประชามีส่วนร่วม ศูนย์รวมความรุ่งเรือง ฟูเฟื่องเรื่องเกษตร ขอบเขตเมืองนักบุญ // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: เทศบาลตำบลทาสบเส้า ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดและซ่อมแซมบริเวณลานออกกำลังกาย หมู่ที่ 3

16 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าพร้อมคณะผู้บริหาร รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างเทศบาลตำบลทาสบเส้า ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดและซ่อมแซมบริเวณลานออกกำลังกาย หมู่ที่ 3 บ้านศาลาแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร