:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: ออกปฏิบัติภารกิจบริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ช่วยล้างท่อรางระบายน้ำเพื่อไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ตามคำร้องขอ ณ หมู่ที่ 13

10 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้า ออกปฏิบัติภารกิจบริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ช่วยล้างท่อรางระบายน้ำเพื่อไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ตามคำร้องขอ ณ หมู่ที่ 13 บ้านทาดง ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร