:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: ประชุมหารือแนวทางในการปฏิบัติงานราชการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

9 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแม่ทา โรงพยาบาลแม่ทา และสถานีตำรวจภูธรแม่ทา ประชุมหารือแนวทางในการปฏิบัติงานราชการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานของเทศบาลตำบลทาสบเส้าและดำเนินกิจกรรมการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดให้กับบุคลากรของเทศบาลตำบลทาสบเส้าทุกคน ตามนโยบายของจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร