:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: เจ้าหน้าที่งานป้องและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้า ออกปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ นำรถบรรทุกน้ำ ล้างลานวัดบ้านหล่ายทา หมู่ที่ 9

6 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.30 น. เจ้าหน้าที่งานป้องและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้า ออกปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ นำรถบรรทุกน้ำ ล้างลานวัดบ้านหล่ายทา หมู่ที่ 9 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร