:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: ออกปฏิบัติภารกิจบริการประชาชนตามอำนวจหน้าที่ สนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคให้กับโรงเรียนวัดอรัญญาราม หมู่ที่ 2

18 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้า ออกปฏิบัติภารกิจบริการประชาชนตามอำนวจหน้าที่ สนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคให้กับโรงเรียนวัดอรัญญาราม หมู่ที่ 2 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร