:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน เป็นวิทยากรในการซ้อมแผนเผชิญเหตุและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหล่ายทา หมู่ที่ 9

13 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2566 นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้ามอบหมายให้นายเกียรติศักดิ์ ปันแจ่ม เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน สังกัดสำนักปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้า เป็นวิทยากรในการซ้อมแผนเผชิญเหตุและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหล่ายทา หมู่ที่ 9 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร