:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: เทศบาลตำบลทาสบเส้า สนับสนุนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคตามคำร้องขอ ให้หน่วยบริการประชาชนดอยขุนตาน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

29 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลทาสบเส้า สนับสนุนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคตามคำร้องขอ ให้หน่วยบริการประชาชนดอยขุนตาน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร