:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: เทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้ดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอแม่ทา

29 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลทาสบเส้านำโดยนายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้ดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอแม่ทา โดยดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยมีนายประกอบ ยอดยา นายอำเภอแม่ทาเป็นประธานในพิธี ณ ลานกีฬาหน้าสถานีตำรวจภูธรแม่ทา ซึ่งดำเนินกิจกรรมตั้งแต่ บริเวณหลังที่ว่าการอำเภอแม่ทา(หลังเก่า) จนถึง สถานีรถไฟศาลาแม่ทา หมู่ที่ 3 บ้านศาลาแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร