:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าพร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นที่ควบคุมดูแลการขุดลอกรางระบายน้ำ บริเวณหมู่ที่ 8 บ้านดอนชัย

15 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าพร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นที่ควบคุมดูแลการขุดลอกรางระบายน้ำ บริเวณหมู่ที่ 8 บ้านดอนชัย ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เนื่องจากรางระบายน้ำตื้นเขินมีตะกอนทับถมทำให้เกิดจากการระบายน้ำไม่ทัน โดยมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลทาสบเส้าเป็นผู้ดำเนินงานขุดลอกรางระบายน้ำร่วมกับประชาชนพื้นที่

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร