:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : ชาวประชามีส่วนร่วม ศูนย์รวมความรุ่งเรือง ฟูเฟื่องเรื่องเกษตร ขอบเขตเมืองนักบุญ // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 2 ราย

14 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 2 ราย ณ หมู่ที่ 1 บ้านสบเส้า และหมู่ที่ 13 บ้านทาดง ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร