:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : ชาวประชามีส่วนร่วม ศูนย์รวมความรุ่งเรือง ฟูเฟื่องเรื่องเกษตร ขอบเขตเมืองนักบุญ // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: เทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง ณ หมู่ที่ 1 บ้านสบเส้า หมู่ที่ 7 บ้านดอยสารภี และหมู่ที่ 9 บ้านหล่ายทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน กรณีผู้ประสบปัญหาการสงเคราะห์เด็กในครอบครัว

14 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้ามอบหมายให้นายพิษณุ โภคาพานิช เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ พร้อมนายสนธยา รังรองธานินทร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง ณ หมู่ที่ 1 บ้านสบเส้า หมู่ที่ 7 บ้านดอยสารภี และหมู่ที่ 9 บ้านหล่ายทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน กรณีผู้ประสบปัญหาการสงเคราะห์เด็กในครอบครัว เพื่อประสานขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร