:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : ชาวประชามีส่วนร่วม ศูนย์รวมความรุ่งเรือง ฟูเฟื่องเรื่องเกษตร ขอบเขตเมืองนักบุญ // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงการขอรับเงินสงเคราะห์เด็กกรณีพ่อแม่วัยใสและพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ร่วมกับเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน

18 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงการขอรับเงินสงเคราะห์เด็กกรณีพ่อแม่วัยใสและพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ร่วมกับเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน ณ หมู่ที่ 1 บ้านสบเส้า หมู่ที่ 6 บ้านร้องเรือ หมู่ที่ 8 บ้านดอนชัย หมู่ที่ 9 บ้านหล่ายทา และหมู่ที่ 13 บ้านดง ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร