:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: ลงพื้นที่เพื่อติดตามการขอรับเด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์ เพื่อส่งแบบรายงานการขอรับความช่วยเหลือต่อเนื่อง ประจำปี 2566 จำนวน 12 ราย

21 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายสนธยา รังรองธานินทร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงพื้นที่หมูที่ 1 บ้านสบเส้า, หมู่ที่ 3 บ้านศาลาแม่ทา, หมู่ที่ 5 บ้านจำตาเหิน, หมู่ที่ 6 บ้านร้องเรือ, หมู่ที่ 7 บ้านดอยสารภี, หมู่ที่ 8 บ้านดอนชัย,และหมู่ที่ 9 บ้านหล่ายทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อติดตามการขอรับเด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์ เพื่อส่งแบบรายงานการขอรับความช่วยเหลือต่อเนื่อง ประจำปี 2566 จำนวน 12 ราย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร