:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อประเมินและวางแผนการให้ความช่วยเหลือการปรับสภาพที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมของผู้สูงอายุและผู้พิการ

8 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อประเมินและวางแผนการให้ความช่วยเหลือการปรับสภาพที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมของผู้สูงอายุและผู้พิการ หมู่ 1 บ้านสบเส้า หมู่ 2 บ้านแม่สะป้วด หมู่ 3 บ้านศาลาแม่ทา หมู่ 5 บ้านจำตาเหิน หมู่ 9 บ้านหล่ายทา และหมู่ 13 บ้านทาดง ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร