:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์ในการปรับสภาพที่อยู่อาศัย ให้ผู้พิการและผู้สูงอายุ จำนวน 2 หลัง

16 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์ในการปรับสภาพที่อยู่อาศัย ให้ผู้พิการและผู้สูงอายุ จำนวน 2 หลัง ดังนี้
1. บ้านนายสุพลัง ธิกาศ บ้านเลขที่ 136/4 หมู่ 7 บ้านดอยสารภี ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน งบประมาณจำนวน 40,000 บาท ตามกิจกรรมปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลทาสบเส้า สนับสนุนงบประมาณโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เพื่อดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านให้กับผู้พิการ (สร้างห้องน้ำใหม่ติดกับตัวบ้าน) ตามวัตถุุประสงค์ต่อไป
2.นางแสง ตันเส้าบ้านเลขที่ 232/1 ม.8 บ้านดอนชัย ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน งบประมาณจำนวน 40,000 บาท ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 งบประมาณโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน เพื่อดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมบ้าน ให้กับผู้สูงอายุ (สร้างห้องน้ำใหม่ติดกับตัวบ้าน) ตามวัตถุุประสงค์ต่อไป

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร