:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการ เทศบาลตำบลทาสบเส้า ครั้งที่ 1/2566

21 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการ เทศบาลตำบลทาสบเส้า ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และปรึกษาหารือการดำเนินกิจกรรมตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ดำเนินการจัดการประชุมโดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร