:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: ส่งมอบห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ ให้แก่ นางแสง ตันเส้า ม.8 บ้านดอนชัย ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566

21 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

วันศุกร์ ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าพร้อมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลทาสบเส้า และนายณรงค์ ชัยศักดิ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน ร่วมส่งมอบห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ ให้แก่ นางแสง ตันเส้า ม.8 บ้านดอนชัย ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน จำนวน 40,000 บาท พร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ครอบครัว

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร