:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รุ่นที่ 2/2566)

28 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รุ่นที่ 2/2566) กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมตรวจคัดกรองภาวะซึมเศร้า อบรมให้ความรู้อาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ และกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิ สวัสดิการที่ควรรู้ สำหรับผู้สูงอายุ ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลทาสบเส้า (ศพ.อส.) โดยมีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน 30 คน
*******************************
แหล่งที่มาของข่าว : กองสวัสดิการสังคม
การติดต่อประสานงานสำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โทร.053-976018
สำนักปลัดเทศบาล ต่อ 16
กองสวัสดิการสังคม ต่อ 17
กองช่าง ต่อ 20
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต่อ 21
กองการศึกษา ต่อ 23
กองคลัง ต่อ 24 , 25
เหตุด่วนฉุกเฉิน ต่อ 19 หรือ 053-976620 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
รถการแพทย์ฉุกเฉิน 1669

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร