:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: ลงพื้นที่ติดตามการซ่อมแซมคอสะพานที่ชำรุด หมู่ที่ 1 บ้านสบเส้า(ฝั่งแดง)

27 ต.ค. 2565

รายละเอียด:

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าพร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามการซ่อมแซมคอสะพานที่ชำรุด หมู่ที่ 1 บ้านสบเส้า(ฝั่งแดง) ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
*****************************************************
แหล่งที่มาของข่าว : กองช่าง
การติดต่อประสานงานสำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โทร.053-976018
สำนักปลัดเทศบาล ต่อ 16
กองสวัสดิการสังคม ต่อ 17
กองช่าง ต่อ 20
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต่อ 21
กองการศึกษา ต่อ 23
กองคลัง ต่อ 24 , 25
เหตุด่วนฉุกเฉิน ต่อ 19 หรือ 053-976620 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
รถการแพทย์ฉุกเฉิน 1669

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร