:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : ชาวประชามีส่วนร่วม ศูนย์รวมความรุ่งเรือง ฟูเฟื่องเรื่องเกษตร ขอบเขตเมืองนักบุญ // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณหน้าบ้านนายปัน บุญกลาง ถึงหน้าบ้านนางศิริพันธ์ เต็นเส้า และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณหน้าบ้านนายศรีทุน ท้ายนาวา ถึงโรงเก็บของบ้านดอนชัย หมู่ที่ 8

15 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าพร้อมนายยงยุทธ ทากิจ รองนายกเทศมนตรีฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณหน้าบ้านนายปัน บุญกลาง ถึงหน้าบ้านนางศิริพันธ์ เต็นเส้า และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณหน้าบ้านนายศรีทุน ท้ายนาวา ถึงโรงเก็บของบ้านดอนชัย หมู่ที่ 8 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร