:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : ชาวประชามีส่วนร่วม ศูนย์รวมความรุ่งเรือง ฟูเฟื่องเรื่องเกษตร ขอบเขตเมืองนักบุญ // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า ออกปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ตัดกิ่งต้นไม้ที่พาดเกี่ยวสายไฟฟ้า บริเวณหมู่ที่ 3

17 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า ออกปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ตัดกิ่งต้นไม้ที่พาดเกี่ยวสายไฟฟ้า บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านศาลาแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อป้องกันเหตุที่อาจเกิดจากกิ่งไม้ขนาดใหญ่หักลงมาเป็นอันตรายต่อประชาชน รวมถึงยังเป็นการป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรอีกด้วย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร