:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: ออกปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ตัดต้นไม้ เพื่อป้องกันอันตรายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่สัญจรผ่านไปมา บริเวณข้างถนน หมู่ที่ 8 บ้านดอนชัย

21 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:

วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า ออกปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ตัดต้นไม้ เพื่อป้องกันอันตรายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่สัญจรผ่านไปมา บริเวณข้างถนน หมู่ที่ 8 บ้านดอนชัย ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร