:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: ออกปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ตัดแต่งต้นไม้ที่มีกิ่งก้านยาวยื่นล้ำแนวสายไฟ และเพื่อป้องกันอันตรายให้แก่ผู้ที่สัญจรผ่านไปมา ณ ซอย 2 บ้านจำตาเหิน หมู่ที่ 5 ตำบลทาสบเส้า

27 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าที่เทศบาลทาสบเส้า ออกปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ตัดแต่งต้นไม้ที่มีกิ่งก้านยาวยื่นล้ำแนวสายไฟ และเพื่อป้องกันอันตรายให้แก่ผู้ที่สัญจรผ่านไปมา ณ ซอย 2 บ้านจำตาเหิน หมู่ที่ 5 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร