:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าเห็ดหล่ม(ต่อถนนเดิม) หมู่ที่ 1 บ้านสบเส้า ตำบลทาสบเส้า

2 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าพร้อมนายยงยุทธ ทากิจ รองนายกเทศมนตรีฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าเห็ดหล่ม(ต่อถนนเดิม) หมู่ที่ 1 บ้านสบเส้า ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร