:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: ออกปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ตัดต้นไม้ ณ บริเวณโรงเรียนบ้านศาลาแม่ทา หมู่ที่ 3

2 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า ออกปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ตัดต้นไม้ ณ บริเวณโรงเรียนบ้านศาลาแม่ทา หมู่ที่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร