:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: ออกรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำเดือน กันยายน 2565

9 ก.ย. 2565

รายละเอียด:

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้ามอบหมาย นางสาวณปภัช อุทธิยะ ผู้อำนวยการกองคลังพร้อมเจ้าหน้าที่กองคลัง เทศบาลตำบลทาสบเส้า ออกรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำเดือน กันยายน 2565 และรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565 นอกสถานที่ทำการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า จำนวน 10 หมู่บ้าน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร